Katedra Kształtowania i Ochrony ŚrodowiskaKontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Marcin ChodakSekretariat

Agnieszka Chudziak
chudziak@agh.edu.pl
12 617 22 52